หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 08.30 – 11.30น. และ 12.30 – 15.30 น.
CONTINUE READING
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการทำธุรกิจออนไลน์ในยุค 4.0

หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการทำธุรกิจออนไลน์ในยุค 4.0

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 08.30 – 11.30น. และ 12.30 – 15.30 น.
CONTINUE READING
หลักสูตรประกาศนียบัตร 120-Hr: TOEIC Win Win

หลักสูตรประกาศนียบัตร 120-Hr: TOEIC Win Win

เรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00น. และ 13.00 – 16.00 น.
CONTINUE READING