หลักสูตรประกาศนียบัตรสนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน 54 ชั่วโมง

หลักสูตรประกาศนียบัตรสนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน 54 ชั่วโมง

ฝึกทักษะการฟังและพูดจากบทสนทนาภาษาจีนในหัวข้อ ชีวิตการทำาน การเดินทาง การเลือกซื้อสินค้า ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคาร การสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นต้น
CONTINUE READING
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 96 ชั่วโมง

หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 96 ชั่วโมง

การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน แปลในวงคำศัพท์ไม่ต่ำกว่า 600 คำ และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองต่างๆ
CONTINUE READING
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบริการ 144 ชั่วโมง

หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบริการ 144 ชั่วโมง

คำศัพท์ สำนวนภาษาจีนที่ใช้ในแวดวงธุรกิจ การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลจาก บทสนทนาและบทความที่เกี่ยวข้อง
CONTINUE READING
หลักสูตรประกาศนียบัตรสนทนาภาษาจีนกลางเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และผลงาน 36 ชั่วโมง

หลักสูตรประกาศนียบัตรสนทนาภาษาจีนกลางเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และผลงาน 36 ชั่วโมง

ฝึกทักษะการฟังและพูดจากบทสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และผลงาน เทคนิคการตอบคำถาม และการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
CONTINUE READING
หลักสูตรประกาศนียบัตรสนทนาภาษาจีนเพื่อการเดินทางและการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง

หลักสูตรประกาศนียบัตรสนทนาภาษาจีนเพื่อการเดินทางและการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง

ฝึกทักษะการฟังและการพูดจากบทสนทนาภาษาจีนเกี่ยวกับการวางแผนท่องเที่ยว การต่อรองราคา การจองที่พัก บทสนทนาที่ใช้บ่อยในการเดินทางและการท่องเที่ยวในประเทศจีน
CONTINUE READING