Intensive English Preparationปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้ปังก่อนใคร!
หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษารหัส 18 ทุกสาขา ทุกคณะวิชาของม.หอการค้าไทย
โดย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC Language Center)
 
ระยะเวลาการฝึกอบรมวันจันทร์-พุธ      ระหว่างเวลา 10.00 -15.00 น.
ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม – วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
 

สถานที่จัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 

ตารางเวลาเรียนตลอดหลักสูตร (3 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง)
ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 -15.00 น.
ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 7 สิงหาคมคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 -15.00 น.
ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 -15.00 น.
 

สมัครและชำระค่าใช้จ่าย
• เปิดรับสมัครวันนี้
• ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 1,500 บาทต่อท่าน (รวมเอกสารประกอบการสอน)
• ไม่มีเก็บเพิ่มเติมระหว่างการเรียนการสอน
• ผู้เรียนสามารถชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในนาม “ศูนย์ภาษา มกค.” เลขที่บัญชี 030-0-26378-7
• ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอจำกัดจำนวนผู้เรียน 25 ท่านต่อห้องเรียน
• ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนดเวลาในกรณีที่มีผู้สมัครครบตามจำนวน
 

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์     www.utcclanguagecenter.com/applicationform
2. โอนเงินค่าอบรมเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในนาม “ศูนย์ภาษา มกค.” เลขที่บัญชี 030-0-26378-7
3. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินเข้ามาที่ Line id : @utcclanguagecenter
4. รอรับอีเมลตอบกลับจากศูนย์ภาษาเพื่อยืนยันการลงทะเบียน (ภายใน 3 วันทำการ)
5. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.utcclanguagecenter.com/verify    (หลังลงทะเบียน 3 วันทำการ)
  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ : 026976438 ,088-8938048   
Line id: @utcclanguagecenter
คุณยุวดี ผ่องแผ้ว (คุณอุ๊) ผู้ประสานงานศูนย์ภาษา ม.หอการค้าไทย
(สามารถติดต่อทางไลน์ได้ในเวลา 09.00 - 23.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)